Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

 

Aktualny wykaz instytucji i podmiotów, działających na terenie województwa świętokrzyskiego w obszarze wspierania osób dotkniętych przemocą:

 

 

 Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe

Baza podmiotów realizujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej


Baza podmiotów udzielających wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie


Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących w województwie świętokrzyskim pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 


Zaktualizowana baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb, realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- stan na 17.06.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpłatna pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie oferowana jest przez:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach

ul. 11 Listopada 12

39-432 Gorzyce

tel. 15 836 28 69 wew. 110

 

Jest to placówka finansowana z budżetu Państwa. Wszystkie oferowane usługi są bezpłatne. Ze wsparcia mogą korzystać wszystkie osoby pokrzywdzone przemocą domową bez względu na miejsce zamieszkania oraz wysokość dochodu. Nie wymagane jest skierowanie - o przyjęciu do hostelu decyduje Dyrektor placówki.

 

Pomoc ze strony placówki polega na:

- udzieleniu schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na okres od 3 do 6 miesięcy

- zapewnienie wszechstronnej pomocy: psychologicznej (indywidualna, grupowa), prawnej (wsparcie w sporządzaniu pism procesowych oraz pomoc podczas kontaktu z policją prokuraturą i sądem), socjalnej (wsparcie zabezpieczenia materialnego rodziny), pedagogicznej (socjoterapia, porady wychowawcze, terapia dzieci)

- skonstruowanie indywidualnego planu wyjścia z trudnej sytuacji

Z pomocy ośrodka mogą także korzystać osoby nie mieszkające w hostelu, które chcą np. uzyskać poradę, ocenić swoją sytuację rodzinną.

więcej informacji o działalności placówki oraz aktualności, dyżury specjalistów zdjęcia hostelu można znaleźć na stronie internetowej:

www.sowgorzyce.pl oraz na profilu FB www.facebook.com/sowgorzyce

 

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie często starają się ukryć problem lub go zbagatelizować ze względu na strach przed reakcją sprawcy. Tylko zdecydowane działania oraz współpraca interdyscyplinarna specjalistów daje szansę na przerwanie tabu jakim jest przemoc domowa.